Har du spørgsmål om din Chevrolet?

Vi tager din udtjente bil tilbage

Når det er tid til at sige farvel

Alt godt har som bekendt en ende. Vi er sikre på, at din bil har givet dig mange års køreglæde, men vi ved også, at dagen kommer, hvor det er tid til at skilles.

Hos Chevrolet er vi engageret overfor vores forpligtigelser – ved siden af forpligtigelserne til genindvinding. Du kan derfor levere din udtjente bil tilbage til os ganske gratis, hvorved du medvirker til at op mod 85 % af din bil bliver genindvundet og genbrugt.

Hvad siger loven?

Alle importører er forpligtiget til at føre en politik, der gør det muligt at modtage udtjente biler. I Danmark er bestemmelserne i henhold til EU ELV Direktivet (200/53/EC) implementeret og iværksat med virkning fra 1. januar 2007.

Sådan foregår det hos Chevrolet

Forbehandling og sikring mod forurening

Først bliver al forurenende materiale fjernet fra køretøjet efter lovbestemt krav, hvilket indebærer alle køretøjets væsker, inkl. brændstof. Samtidig fjernes batteriet, dæk, blyholdige afbalanceringsklodser, drivmidler til aircondition, katalysatorer samt kviksølv kontakter.

Alle af disse spildprodukter vil blive genanvendt. Pyrotekniske enheder, som f.eks. airbags, neutraliseres.

Demontering

Køretøjet bliver nu demonteret og komponenterne bliver enten solgt igen som brugte dele eller udnyttet som grundlag for renoverede dele.

Oplagring

Farlige materialer bliver indsamlet og afleveret til specielle centre, der arbejder med genbrug eller sikker destruktion.

Skæremaskine

Bilen sønderdeles af en finskæremaskine, der deler bilen op til genbrug eller genindvinding.

Efter-skæringsteknologi

De forskellige dele bliver nu behandlet ved hjælp af bl.a. magnetisme, slyngning og flydning. Disse teknologier hjælper med at udvinde materialedele, som igen kan udgøre værdifulde sekundære råmaterialer.

Genindvinding/genbrug/affaldsdepot

Materialedele fra finskæremaskinen og fra de efterbehandlede dele kan genbruges (f.eks. som erstatning for kul i støbeovne og afvanding af affaldspladser). Eller genindvindes i cementindustrien. Denne proces muliggør et materialegenbrug på 85 % af bilen og medfører en drastisk reduktion i mængden af affald til deponering.